дисхармония

дисхармония
същ. - противоречие, сблъскване, различие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • дисонанс — същ. неблагозвучно, дисхармония, какофония, шум същ. разногласие, несъгласие, несъответствие, несъобразност, противоречие същ. дисониращ акорд, врява …   Български синонимен речник

  • какофония — същ. шум, неблагозвучно, дисонанс, дисхармония …   Български синонимен речник

  • неблагозвучие — същ. дисхармония, какофония, шум, неблагозвучност …   Български синонимен речник

  • несъответственост — същ. несъответствие, несъобразност, несъотношение, дисхармония, диспропорция, неравенство, несъгласуемост, несъвместимост, различие …   Български синонимен речник

  • несъответствие — същ. несъобразност, несъотношение, дисхармония, диспропорция, неравенство, несъгласуемост, несъвместимост, различие същ. нееднаквост, разлика същ. противоречие …   Български синонимен речник

  • противоречие — същ. несъгласие, разногласие, спор, опозиция, прекословие същ. противоположност, противопоставяне, несъответствие, несъвпадане същ. несъвместимост същ. сблъскване, различие, дисхармония …   Български синонимен речник

  • различие — същ. разлика, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество същ. разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство,… …   Български синонимен речник

  • сблъскване — същ. сблъсък, удар, тласък, напън, сътресение същ. стълкновение, схватка, битка, колизия, конфликт същ. бутане, блъскане, бутаница, блъсканица същ. антагонизъм, конфронтация, противопоставяне същ. противоречие, различие, дисхармония същ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”